...
90 famílies de l’obra Nazaret (Alacant), reben el suport de #Seguimos

Nazaret, a Alacant, és una obra social que atén infants, joves i famílies en risc d’exclusió social, des dels diferents programes que desenvolupa: Centre de Vida; sis pisos de protecció; Emancipació, per a joves ex tutelats que han assolit la majoria d’edat; una escola de Primària i Secundària CAES (Centre d’Acció Educativa Singular); Acompanyament familiar i el programa d’inserció laboral “Al carrer”.

Ens sembla lluny el mes de març, quan es va declarar “oficialment” la pandèmia i es va recórrer al confinament. Va suposar molta incertesa, a Nazaret no va ser diferent. Va tocar adaptar-se a la nova situació amb els protocols sanitaris. El confinament va imposar els seus propis ritmes en la vida quotidiana dels infants, joves i famílies que atenem.

En els pisos tutelats i d’emancipació, va significar un canvi de rutines, de vida. No poder sortir de l’habitació, organitzar i donar contingut a la vida tancats. Es va recórrer sobretot a la imaginació i creativitat dels educadors. Per la seva banda, els nois i noies de l’escola i Centre de Dia es van veure tancats a casa, la majoria convivint amb molta gent i no en bones condicions d’habitabilitat. La comunicació va ser intensa, ja que constatem la immensa bretxa digital que existeix en aquestes famílies. Des de l’escola els professors van crear una xarxa de suport i assessorament tant a les famílies com als infants.

Les famílies a les que atenem ja de per si viuen en situacions molt precàries, formes de vida molt dia a dia en una economia de subsistència. Dedicades en la seva gran majoria a treballs marginals i no regulats, com la recollida de metall, paper, etc. Aviat es van veure molt afectades amb la manca d’allò més bàsic: alimentació, medicaments, rebuts de la llum i aigua, i una infinitat de necessitats.

Com era d’esperar, les peticions d’ajudes van anar creixent conforme anaven passant les setmanes. Això va suposar la recerca de recursos per poder ajudar a aquestes famílies. Comencem donant suport a 27 famílies i al juny la xifra va arribar a 92 famílies entre les quals sumen 170 nens i nenes.

Els ajuts de la campanya SEGUIM s’han sumat a les d’altres associacions i fundacions per a pal·liar aquesta situació d’emergència a les famílies que atenem habitualment.