...
Projecte internacional per respondre a l’emergència

Des #Seguimos es continua impulsant projectes per fer front a la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19, entre ells el que porten a terme Alboan i Entreculturas per a garantir les condicions alimentàries i sanitàries de població indígena molt vulnerable a Condorcanqui, a Perú.

El projecte respon a les necessitats d’una població empobrida que compta amb serveis sanitaris molt deficients. Es tracta d’un territori de la selva amazònica on la població viu molt dispersa en les ribes de diversos rius. La situació de pandèmia ha causat que la població es confini i abandoni la comercialització dels seus productes o els treballs informals a Santa María de Neva, seu del districte, de manera que no poden generar els ingressos necessaris per mantenir les seves famílies. A això s’hi suma la tornada a les comunitats de moltes persones que havien anat a treballar a ciutats de la costa.

Davant aquesta situació d’emergència, i en col·laboració amb institucions públiques i privades de la zona, la nostra organització aliada SAIPE ha posat en marxa les següents mesures: distribució de cistelles bàsiques, que inclouen aliments, articles de neteja personal i de desinfecció; distribució de medicines; suport amb equips de fumigació per desinfectar els llocs de major concurrència; distribució d’articles personals de prevenció com mascaretes i guants; suport als processos educatius, tant a l’alumnat de Fe y Alegría com d’altres escoles de la zona. Així, per exemple, a l’alumnat de Fe y Alegría, que ha hagut de tornar a les seves comunitats, se li dóna suport a través de la distribució de ràdios portàtils amb carregadors solars perquè puguin rebre formació radial. A més s’ha posat en marxa una campanya de sensibilització, informació i orientació a la població per a un major coneixement de la situació de la pandèmia a la zona, de les mesures preventives recomanades i dels procediments d’actuació immediata en cas de donar-se casos de contagi en les comunitats. Aquí cal destacar la tasca de Ràdio Kampagkis, emissora de la Companyia de Jesús, que emet en llengua awajún. La seva tasca està resultant cabdal en aquesta pandèmia.

Alboan i Entreculturas són dues organitzacions jesuïtes de cooperació internacional que treballen per la construcció d’una ciutadania global en un horitzó de justícia socioambiental.