...
Projectes internacionals per impulsar l’accés a l’educació

Entre els 22 projectes que la campanya #Seguimos està impulsant per fer front a la crisi derivada de la pandèmia de la covid-19, hi ha tres iniciatives internacionals a les que Alboan i Entreculturas donen suport en la seva tasca per l’accés a l’educació com a eina de desenvolupament i pau. Aquests tres projectes tenen lloc, en col·laboració amb les organitzacions germanes jesuïtes, al Txad i Burundi, a l’Àfrica; i a l’Amèrica Llatina.

El projecte al Txad es realitza al costat de l’entitat sòcia i germana Fe i Alegria, i té per objectiu prevenir i mitigar l’impacte de la covid-19 a la població més vulnerable. La resposta se centra en les necessitats detectades, tenint en compte l’àmbit d’actuació i les mesures adoptades per les autoritats de país; i identifica tres línies clau de treball: educació en contextos d’emergència, ajuda de primera necessitat (aliments i accés a aigua potable), i prevenció i sensibilització sobre la malaltia. Algunes de les activitats concretes previstes són xerrades de sensibilització en comunitats rurals o distribució de kits higiènics i alimentaris en escoles de les zones on s’emplaça el projecte.

A Burundi, s’articula una resposta a la crisi causada per la pandèmia global conjuntament amb el JRS (Servei Jesuïta a Refugiats), una altra de les organitzacions germanes. El projecte pretén incrementar l’accés a productes d’higiene en els camps de refugiats mitjançant la posada en marxa de petits negocis de producció de sabó. Al voltant de 50 joves (25 homes i 25 dones), refugiats congolesos en els camps de Kinama i Musasa, seran els participants en aquest projecte de capacitació professional que busca establir una cooperativa a cada camp de refugiats per impulsar l’autonomia i els mitjans de vida d’aquesta població.

Aquest any s’ha posat en marxa un nou Pla de Resposta Humanitària davant la crisi de la covid-19 des de la Federació Internacional de Fe i Alegria. El suport de la campanya #Seguimos a través d’Alboan i Entreculturas es porta a terme en 21 països d’Amèrica Llatina i Àfrica que formen part d’aquest projecte. Són quatre les principals línies d’intervenció: ajuda d’emergència; prevenció i sensibilització; educació en emergència; i recuperació primerenca (mitjans de vida, ocupabilitat i emprenedoria). En còmput total, aquest projecte arribaria a més de 860.000 persones en aquests països.

Alboan i Entreculturas són dues organitzacions jesuïtes de cooperació internacional per al desenvolupament que centren el seu treball en l’accés a l’educació com a clau per a la transformació social, així com per la construcció d’una ciutadania global que denuncia les injustícies que provoquen desigualtat social.