...
90 familias da obra Nazaret (Alacante), apoiada por #Seguimos

Nazaret en Alacante, é un traballo social que atende a nenos, nenas, mozos, mozas e familias en risco de exclusión social, dende os diferentes programas que desenvolve: Centro de Vida; seis andares de protección; Emancipación, para mozos e mozas ex-pupilos que alcanzaron a maioría de idade; unha escola de Primaria e Secundaria CAES (Centro de Acción Educativa Singular); Acompañamento familiar e o programa de inserción laboral “Al carrer”.

Marzo parece distante, cando se declarou “oficialmente” a pandemia e se recorreu ao confinamento. Implicou moita incerteza, en Nazaret non foi diferente. Tocou adaptarse á nova situación cos protocolos sanitarios. O confinamento impuxo os seus propios ritmos na vida diaria dos nenos, nenas, mozos e mozas que atendemos en Nazaret.

Nas vivendas tuteladas e de emancipación, significou un cambio nas rutinas, na vida. Non poder saír do apartamento, organizarse e dar contido á vida encerrados. Botouse man, sobre todo, da imaxinación e creatividade dos educadores. Pola súa banda, os nenos e nenas do colexio e do Centro de Día atopáronse encerrados nas súas casas, a maioría ateigadas de xente e non en boas condicións de habitabilidade. A comunicación foi intensa, xa que puidemos constatar a inmensa fenda dixital que existe nestas familias. Desde a escola, os profesores crearon unha rede de apoio e asesoramento tanto para familias como para nenos e nenas.

As familias ás que atendemos xa viven situacións moi precarias, modos de vida con moitas necesidades nunha economía de subsistencia. Dedicadas, a maior parte delas, a traballos marxinais e non regulados, como a recollida de metal, papel, etc. Pronto se viron moi afectados, coa falta do máis básico: facturas de alimentos, medicamentos, luz e auga e infinitas necesidades…

Como era de esperar, as solicitudes de axuda medraron co paso das semanas. Isto significou a busca de recursos para axudar a estas familias. Comezamos apoiando a 27 familias e en xuño o número chegou a 92 familias, incluídos 170 nenos e nenas.

As axudas da campaña SEGUIMOS sumáronse ás doutras asociacións e fundacións para paliar esta situación de emerxencia nas familias ás que atendemos habitualmente.