...
Bolsas SAFA para estudantes universitarios que perderon o seu traballo

En Úbeda (Xaén), o centro universitario SAFA Magisterio é un referente na formación do profesorado andaluz. Naceu en 1944, promovido polo xesuíta Rafel Villoslada coa vocación de promover o cambio social nunha rexión que, pouco despois da guerra civil española, tiña poucos recursos. A súa responsabilidade social segue a ser unha marca da institución. A Covid19, como a todos, afectou os seus alumnos e persoal.

“Somos un centro pequeno, situado nun ambiente desfavorecido desde o punto de vista económico xa que moitas familias viven do cultivo de oliveiras e do sector servizos, isto significa que os nosos alumnos non dispoñen de grandes ingresos, polo que moitos teñen que traballar as fins de semana para poderen pagar os estudos. Esta situación virou aínda máis preocupante pola actual pandemia, o que provocou que moitas familias fosen ao paro ou nalgún ERTE. Esta situación motivounos a solicitar esta axuda da campaña #seguimos e, para iso, tamén contamos coa axuda de UNIJES “, dinos Consuelo Burgos, a directora deste centro.

A Campaña #Seguimos financiará bolsas adicionais para que 4 estudantes poidan cubrir os seus gastos do 100% da súa educación e outro máis ao 50%. Esta axuda sumarase ás 4 bolsas completas e ás 10 bolsas que cobren a metade dos gastos que normalmente ofrece SAFA Maxisterio.

Este centro universitario da Compañía de Xesús, que forma parte de UNIJES, segue a ter entre as súas prioridades o desenvolvemento persoal dende o compromiso social e a preparación profesional dende a excelencia académica; é dicir, a educación integral dos estudantes que caracteriza a educación superior xesuíta.  Adscrito á Universidade de Xaén, imparte titulacións de Grao en Educación Infantil e Educación Primaria coas mencións de teoloxía católica e a súa pedagoxía, lingua estranxeira (inglés e francés), educación especial, educación física e TIC ademais dos estudos destinados a obter a Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA) para poder impartir clases de relixión.

Ao longo da súa historia formáronse máis de 7.000 alumnos grazas ao traballo duns 200 docentes. Actualmente conta con máis de 500 estudantes nos graos de educación e ao redor de 80 máis cursando a DECA. Conta cun claustro composto por 25 profesores de todas as ramas do coñecemento.