...
Proxecto internacional para responder á emerxencia

Dende #Seguimos continúamos impulsando proxectos para afrontar a crise derivada da pandemia covid19, incluída a levada a cabo por Alboan e Entreculturas para garantir as condicións alimentarias e sanitarias da poboación indíxena altamente vulnerable en Condorcanqui, Perú.

O proxecto responde ás necesidades dunha poboación empobrecida que conta con servizos de saneamento moi deficientes. É un territorio da selva amazónica onde a poboación vive moi dispersa á beira de varios ríos. A situación de pandemia provocou que a poboación se confine e abandone a comercialización dos seus produtos ou empregos informais en Santa María de Nieva, cabeceira do distrito, polo que non poden xerar os ingresos necesarios para manter ás súas familias. A isto súmase o regreso ás comunidades de moitas persoas que foran traballar ás cidades costeiras.

Ante esta situación de emerxencia e en coordinación con institucións públicas e privadas da zona, a nosa organización aliada SAIPE puxo en marcha as seguintes medidas: distribución de cestas básicas, que inclúen alimentos, hixiene persoal e elementos de desinfección; distribución de medicamentos; apoio con equipos de fumigación para desinfectar os lugares máis concorridos; distribución de artigos de prevención persoal como máscaras e luvas; apoio aos procesos educativos, tanto ao alumnado de Fe y Alegría como para outros colexios da zona. Así, por exemplo, ao alumnado do Instituto Fe e Alegría, que tivo que regresar ás súas comunidades, recibe apoio a través da distribución de radios portátiles con cargadores solares para que poidan recibir formación en radio. Ademais, lanzouse unha campaña de sensibilización, información e orientación cidadá para comprender mellor a situación da pandemia na zona, as medidas preventivas recomendadas e os procedementos de actuación inmediata en caso de se rexistraren contaxios nas comunidades. Aquí debemos destacar o traballo de Radio Kampagkis, emisora da Compañía de Xesús, que emite en lingua awajún e cuxo traballo está a resultar crucial nesta pandemia.

Alboan e Entreculturas son dúas organizacións xesuítas de cooperación internacional que traballan pola construción dunha cidadanía global nun horizonte de xustiza social e ambiental.