...
Proxectos de acollida para mulleres promovidos por #Seguimos

Entre os máis de 30 proxectos que apoia a campaña #Seguimos para enfrontar a crise derivada da pandemia #covid19, varias son as organizacións que levan a cabo programas de acollida para migrantes forzadas e refuxiadas en diferentes comunidades de Hospitalidad. En concreto, desde o decreto de estado de alarma, algunhas das entidades que pertencen á rede do SXM (Servizo de Xesuítas a Migrantes)), a área migratoria do sector social dos xesuítas, puxo en marcha un proxecto de acollida residencial e apoio psicosocial para mulleres estranxeiras afectadas polo impacto socioeconómico da crise COVID-19.

A crise sanitaria derivada da pandemia #covid19 afectou especialmente as mulleres que corren o risco de vulnerabilidade e indomiciliación residencial. Estas situacións de falta de acceso á vivenda refírense á falta de espazos habitacionais adecuados ou ao acceso a subministracións básicas, agrávanse no caso destas mulleres que viven nunha situación de gran precariedade laboral, económica e residencial onde a perda de ingresos e ambas as vivendas poden provocar situacións de explotación e/ou tráfico.

O SXM puxo en marcha 7 apartamentos en réxime de semiautonomía para 60 mulleres con fillos a cargo en situación de vulnerabilidade para facilitar unha alternativa residencial digna e mellorar a súa inclusión social creando un tecido social estable. Estas mulleres son ben, empregadas domésticas internas que quedan desprotexidas no contexto COVID, ou ben son remitidas por Servizos Sociais, e mesmo, algunhas delas acaban de chegar en situación irregular e con risco de se veren sometidas a explotación. Estas casas semiautónomas, cun programa de apoio profesional e voluntario, puxéronse en marcha en Andalucía, Castela e León, Cataluña, Madrid, Navarra, o País Vasco e a Comunidade Valenciana cunha duración de entre 9 e 12 meses, prorrogables ata alcanzar a plena autonomía. Este proxecto conta cun equipo de coordinación, así como cun técnico de intervención social en cada territorio, apoio de técnicos xurídicos de entidades SXM e a dedicación do valente grupo de voluntarios.

Do mesmo xeito, moitas persoas e familias acollidas nos programas de hostalaría de varias cidades víronse afectadas por necesidades básicas como a alimentación, o pago das rendas da vivenda ou o acceso á sanidade pública debido á suspensión dos procedementos administrativos para a inmigración. Entre as causas destaca a dificultade de acceso a empregos duradeiros e estables, a frecuente precariedade e os empregos na economía subterránea. Tamén se deixou notar a fenda dixital: a falta de dispositivos tecnolóxicos cos que seguir as clases a distancia para os máis pequenos en idade escolar fai que o ritmo educativo sufra. Algunhas das subvencións recollidas por #Seguimos foron destinadas a fortalecer e consolidar estas iniciativas de acollida en Barcelona (co apoio de Migra Studium), Burgos (Atalaia Intercultural) ou Alacante (Nazaret).